CONTRACT DE ABONAMENT

Nr. ... din ...

Art. 1. Partile contractante.

PRESTATOR ...
BENEFICIAR ...

Art. 2. Obiectul contractului.

Obiectul contractului il reprezinta reglementarea conditiilor in care PRESTATORUL va efectua activitati de actualizare si asistenta pentru programele:
SAGA C.
Contabilitate - ...
Stocuri - ...
SAGA B.
Contabilitate - ...
Stocuri - ...
SAGA PS.
Contabilitate - ...
Stocuri - ...

Art. 3. Obligatiile partilor.

PRESTATORUL se obliga:
- sa puna la dispozitie, pe site-ul www.sagasoft.ro, ultimele versiuni ale programului, care vor fi realizate prin introducerea de noi functionalitati si prin adaptarea la modificarile legislative.
- sa acorde BENEFICIARULUI asistenta telefonica la nr. telefon (021) 323 9048, 0723/512 059, 0746/060 380 intre orele 9.30-17:30, de luni pana vineri, si prin email pe adresa office@sagasoft.ro, pentru aspecte legate de functionarea programului.
- sa trimita, prin posta, BENEFICIARULUI, in termen de trei zile de la incasarea c/v abonamentului, parola de asistenta, contractul si factura.
- sa pastreze confidentialitatea datelor de contact ale BENEFICIARULUI si a bazelor de date primite pentru depanare.
BENEFICIARUL se obliga:
- sa nu comunice unor terti parola de asistenta.
- sa respecte termenii si conditiile licentelor de utilizare ale programelor care fac obiectul contractului.
- sa indice persoana de contact cu care PRESTATORUL va asigura derularea abonamentului. Cererile de asistenta vor fi initiate numai de catre persoana de contact comunicand PRESTATORULUI parola de asistenta.
- sa returneze contractul semnat si stampilat prin posta.
- sa efectueze actualizarile pe un singur calculator pe instalare.

Art. 4. Termenul.

Perioada abonamentului este de la ... pana la ... . Contractul se poate prelungi pe o noua perioada de 1 an prin achitarea unui nou abonament cu 10 zile inainte de expirarea abonamentului curent.

Art. 5. Alte clauze.

La actualizare programul genereaza un cod de identificare unic pentru fiecare calculator. Dupa introducerea acestuia in contul de utilizator, de pe site-ul PRESTATORULUI, se pot prelua codurile pentru activarea actualizarilor.
Schimbarea codurilor de identificare se poate efectua o singura data pe instalare, pe parcursul contractului de abonament. Dupa aceasta operatie nu se va mai putea reveni la codul initial.
Contractul poate fi reziliat prin returnarea sumei corespunzatoare perioadei neutilizate din abonament.

Art. 6. Pretul si modalitatea de plata.

Pretul abonamentului pentru perioada prevazuta la art. 4 este de ... si se plateste in contul ... deschis la ...