Forum SAGA

Aici ne tutuim, vorbim, ne imprietenim
Acum este Joi Mai 24, 2018 11:52 am

Ora este UTC + 2
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 21 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
Autor Mesaj
MesajScris: Dum Dec 18, 2011 7:24 pm 
Neconectat

Membru din: 07 Feb 2007
Mesaje: 6837
Ma gandesc ca prin efortul comun, sa face un PROCES VERBAL de inventariere cu tot cu DECIZIE de numire, profesionist.
Acolo unde sunt multi ochi si mai multe minti la un loc va iesi ceva bun.
Parerea mea.
Astept un model pe care sa-l putem adapta nevoilor si prevederilor lui 2891/2009 respectiv 3055/2009
- Decizia
- Procesul verbal
Trebuie sa raspunda la urmatoarele:
- sa fie cat mai scurt posibil
- sa fie adaptabil oricaror entitati (cu salariati putini, cu salariati putini, etc)
In functie de cat adaugam putinul pe care-l consideram necesar, sunt convins ca va iesi ceva PROFESIONIST.
Multumesc pentru colaborare.
:wink:

_________________
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Lun Dec 19, 2011 6:20 pm 
Neconectat

Membru din: 01 Sep 2008
Mesaje: 7024
Localitate: Bucuresti
S.C........................................................................
Nr. ord. Reg Com/An: .....................................
CIF: RO...................................
Adresa sediu social: ........................................
Capital social: .......................................... RON

DECIZIA NR. 01/...............2011
In scopul asigurarii integritatii patrimoniului S.C. …………………..…………………… si valorificarii prin inventariere a realitatii acestui patrimoniu, in conformitate cu prevederile ordin MF 2861/09.10.2009 (care a abrogat OMF NR.1753/12.11.2004) si a Legii 82/1991 , subsemnatul .................................................., administratorul societatii
DECID:
1.Se inventariaza patrimoniul societatii precum si bunurile apartinind altor unitati aflate temporar in custodia S.C. ……;
2. Pentru coordonarea, indrumarea, instruirea, supravegherea operatiilor de inventariere se numeste comisia compusa din :
1. _____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
4._____________________________________
3. Inventarierea patrimoniului se va desfasura in perioada ……………………………… conform graficului din Anexa 1 pe baza instructiunilor din Anexa 2 de catre comisia stabilita la pct. 2, anexe care fac parte integranta din prezenta decizie.
4. Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in procesele verbale, la care se vor atasa decizia de numire a comisiei, eventualele aprobari de modificare a termenelor, declaratiile luate gestionarilor inainte de inceperea inventarierii, listele de inventariere precum si alte documente referitoare la inventariere. Procesul verbal va fi inregistrat la registratura si predat la contabilitate la termenul final pentru inventariere.
5.Membrii comisiei de inventariere raspund material, conform ordin MF 2861/2009 (care a abrogat OMF NR.1753/12.11.2004), Legii nr. 31/1990, Legii 82/1991, pentru pagubele la a caror producere au contribuit prin nerespectarea termenelor, inexactitatea datelor din documentele de inventariere sau alte incalcari a dispozitiilor legale.
6.Conform anexelor de mai jos inventarierea se va efectua in perioada ……………… de catre comisia de la pct. 2.
Administrator,
_____________


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Lun Dec 19, 2011 6:24 pm 
Neconectat

Membru din: 01 Sep 2008
Mesaje: 7024
Localitate: Bucuresti
SC …………………………………
CIF…………………………………
PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INVENTARIERII
LA DATA DE ……………………
Noi, membrii ai comisiei de inventariere, am procedat la inventarierea patrimomiului SC ……………………………..……… la data de ………………………., conform Deciziei nr. …….. /……………… emisa de administratorul societatii.
In urma inventarierii am procedat la intocmirea listelor de inventariere anexate.
In urma inventarierii s-au constatat urmatoarele:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
In urma celor constatate, facem urmatoarele propuneri:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in Registrul Inventar la data de ………………… pana la data intocmirii situatiilor financiare anuale ale societatii.
Comisia de inventariere
1. …………………………….…..
2. ………………………………...
3………………………………….
4……………………………….....


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Lun Dec 19, 2011 7:10 pm 
Neconectat

Membru din: 07 Feb 2007
Mesaje: 6837
Declaratia persoanei imputernicita ca "gestionar":
DECLARAȚIE
Subsemnatul……… angajat al SC …… srl, responsabil/gestionar al bunurilor din depozitul societății, având în vedere prevederile O.M.F.P. 2861/09.10.2009, O.M.F.P. 3055/2009 privind inventarierea la sfârșitul perioadei de gestiune (31 decembrie), declar următoarele:
- locul de depozitare a bunurilor supuse inventarierii este DEPOZITUL societății
- nu am în gestiune și alte bunuri aparținând terților primite cu sau fără documente
- nu am în gestiune plusuri sau minusuri în gestiune despre care să am cunoștință
- nu am eliberat bunuri fără documente legale
- nu am bunuri nerecepționate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele aferente
- nu dețin numerar sau alte hârtii de valoare provenite din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea mea
- nu am documente de primire – eliberare care nu au fost operate în evidența gestiunii fără să fi fost predate la contabilitate
- ultimul document de recepție privind intrarea de mărfuri este depus în contabilitate la termenul legal.

_________________
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Lun Dec 19, 2011 7:12 pm 
Neconectat

Membru din: 07 Feb 2007
Mesaje: 6837
Parte a procesului verbal de final:
Inventarierea elementelor de activ și datorii s-a făcut astfel:
- imobilizările corporale – la valoarea lor inventar (cost de achiziție / cost de producție)
- bunurile – materii, prime, materiale, ambalaje – la valoarea lor de inventar (costul de achizitie);
- bunurile depreciate – la valoarea de utilitate – stabilita in functie de utilitatea bunului si pretul pietei;
- creantele si datoriile in lei – la valoarea nominala
- disponibilităţile aflate în conturi la bănci sau la unităţile Trezoreriei Statului s-au inventariat prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea societății
- creantele , datoriile, disponibilul in valuta – la cursul de schimb din ultima zi a exercitiului financiar comunicat de BNR si Ministerul Finantelor.

Concluziile comisiei cu privire la cauzele plusurilor in gestiune:
...................................................NU ESTE CAZUL
Concluziile comisiei cu privire la cauzele minusurilor in gestiune:
....................................................NU ESTE CAZUL
Concluziile comisiei cu privire la articolele la care pot fi operate compensari ale plusurilor cu minusurile, conform listei aprobate:
.....................................................NU ESTE CAZUL
Concluziile comisiei cu privire la persoanele ce se fac vinovate si masurile propuse in legatura cu acestea:
.....................................................NU ESTE CAZUL
Explicatiile scrise ale persoanelor raspunzatoare de gestiuni pentru care s-au constatat diferente sunt anexate prezentului proces verbal.
Constatari privind modul de depozitare, pastrare, asigurarea integritatii bunurilor:
...........................................CONFORM NORMELOR
Constatari privind obiectele de inventar uzate si cele propuse pentru scoaterea din uz:
........................................... NU ESTE CAZUL
Constatari privind stocurile depreciate si propuneri pentru casarea lor:
............................................NU ESTE CAZUL

_________________
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Lun Dec 19, 2011 9:29 pm 
Neconectat

Membru din: 07 Feb 2007
Mesaje: 6837
Si unde este ANEXA 1 si ANEXA 2?

_________________
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Lun Dec 19, 2011 10:11 pm 
Neconectat

Membru din: 01 Sep 2008
Mesaje: 7024
Localitate: Bucuresti
ANEXA NR. 1
GRAFIC DE DESFASURARE
a inventarierii patrimoniului S.C………………….………………………… in anul ……..
Elementele patrimoniale | Perioada de inventariere
1. Mijloace fixe
2. Materii prime si materiale |
3. Obiecte de inventar
4. Marfuri
5. Ambalaje
6. Materiale aflate la terti
7. Bunuri primite in custodie, leasing, chirie, etc.
8. Mijloace banesti si alte valori (numerar in casierie, disponibilitati banesti in conturi, avansuri spre decontare, alte valori, etc)
7. Capital social (pe baza de Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului)
8. Creante – clienti, debitori, creante fiscale, etc
9. Datorii – furnizori, creditori, obligatii fiscale, etc.
Administrator,

(respectivele arata mai bine intr-un Tabel cu doua coloane


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Lun Dec 19, 2011 10:24 pm 
Neconectat

Membru din: 01 Sep 2008
Mesaje: 7024
Localitate: Bucuresti
ANEXA NR. 2
A. INSTRUCTIUNI GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
Intregul patrimoniu al societatii comerciale precum si bunurile apartinand altor unitati care temporar se afla in pastrarea societatii sau in custodie se inventariaza in perioada stabilita la pct. 3.
Membrii comisiei de inventariere stabiliti prin decizie nu pot fi inlocuiti sau revocati decat in cazuri cu totul speciale si numai prin dispozitia scrisa a directorului intreprinderii, data la propunerea directorului economic.
Comisia de inventariere are obligatia sa controleze toate locurile de munca de pe teritoriul societatii in care pot sa existe bunuri si sa le inventarieze efectiv.
Inainte de inceperea operatiunii de inventariere, comisia va cere gestionarului o declaratie scrisa, conform modelului anexat.
Cu ocazia inventarierii se vor identifica si consemna in procesele verbale bunurile care sunt deteriorate total sau partial, precum si stocurile fara miscare, mai vechi de un an sau inutilizabile propunandu-le la declasare.
Toate bunurile care se inventariaza se inscriu in listele de inventariere (model 14-3-12), conform anexa, care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, sectii, ateliere, locuri de munca, pe gestionari si categorii de bunuri cu caracteristicile respective- denumire (simbol, numar de cod), numar de inventar, unitate de masura care trebuie sa fie identica cu cea din contabilitate, precum si orice alta caracteristica care usureaza identificarea bunurilor respective.
.............
s.a.m.d.
B. INSTRUCTIUNI SPECIFICE pentru inventarierea patrimoniului
Inventarierea anuală a elementelor de activ şi de pasiv se face astfel:
1.Capital social – justificarea existentei acestui element se face pe baza eliberarii unui certificat constatator la 31.12.2005 de catre Registrul Comertului.
2.Imobilizari necorporale (brevete, licente, know-how şi mărci de fabrică, programe informatice) - justificarea acestor elemente se face pe baza titlurilor de proprietate
3.Imobilizari corporale (mijloace fixe) : evaluarea acestor elemente se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoare de inventar, stabilită în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei. Bunurile de aceasta natura sunt:
terenuri.....
....................
.s.a.m.d.
Comentarii:
1.Declaratia gestionar ok.Pentru mai multe amanunte avem punctul 8 din NM la omfp 2861.
2.Sunt de parere, ca in PV de dupa inventariere nu mai e cazul sa se descrie metodele folosite.Metodele folosite le "vad" descrise deja in punctul B la Anexa 2 la Decizie."Argumentez" cu punctul 6 alin.1 din NM la omfp.2861.(Sau putem "strecura" ca Invenarierea a fost facuta conform normelor din Decizie ?!?!?!)
3.Pentru anexa B putem sa ne "inspiram" din mai multe puncte ale normelor.De exemplu punctul 7 .
(In total eu am 7 pagini A4 alocate Decizie + Anexa 1 + Anexa 2) ... :roll:


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Vin Ian 20, 2012 11:51 am 
Neconectat

Membru din: 25 Noi 2008
Mesaje: 1118
Buna ziua

Am o nelamurire:

Ce se intampla daca nu reusesc sa inchei inventarierea stocului de marfa de la un depozit engros pana in 25.01.2012 (adica sa si reglez diferentele aparute , plusuri , minusuri...)? Daca sunt minusuri parca se trec pe cheltuieli nedeductibile pentru care se si plateste TVA...TVA care trebuie inregistrat tot in decembrie 2011, nu?
NC: 635.NED=4427-decembrie 2011-<<- E corecta inregistrarea?


Am un caz in care firma inca nu si-a termionat inventarul...de fapt a pornit tarziu in a-l face...

Va multumesc!!


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 4:24 pm 
Neconectat

Membru din: 25 Noi 2008
Mesaje: 1118
Nu stie nimeni? Pot regla stocul la gestiune si in ianuarie daca nu au terminat inventarul la depozitul de marfa?
Multumesc!! :D


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 5:00 pm 
Neconectat

Membru din: 01 Sep 2008
Mesaje: 7024
Localitate: Bucuresti
ehhmmm...plecand de la premisa ca inventarul sta la baza bilantului de la data de 31.12.N, sunt de parere ca trebuie sa tinem cont de ce s-a vandut in ianuarie, pentru ca situatia stocurilor sa corespunda cu situatia de la data de 31.12. Faptul ca a fost "pornit" mai tarziu nu trebuie sa impieteze asupra datei de 31.12 (de exemplu pe baza extraselor de cont din 31.12.N avem situatia trezoreriei).Avem niste indicatii in NM la omfp 2861/2009 la punctul 9.
(simpla parere)


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 5:16 pm 
Neconectat

Membru din: 25 Noi 2008
Mesaje: 1118
Da, asa este cu cei pe care nu-i intereseazala sa le finalizeze in timp util....va multumesc d-le Eugen!


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 6:10 pm 
Neconectat

Membru din: 13 Ian 2008
Mesaje: 476
Localitate: Cluj-Napoca
SC _____________________ SRL
_____________________________
_____________________________


DECIZIA NR……./………..20...


Avand in vedere prevederile Legii nr.82/1991 si OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, in temeiul Legii 31/1990 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale, administratorul societatii _______________________

DECIDE :

Art.1. Se organizeaza inventarierea anuala a patrimoniului societatii pentru anul 20.....
Art.2. Componenta comisiei de inventariere este urmatoarea:

1 -________________________ presedinte
2 -________________________ secretara
3-_________________________membru


Art.3. Inventarierea se va efectua cu respectarea procedurii generale privind inventarierea anuala a patrimoniului. Prezenta decizie preia in mod sintetic principiile si regulile din procedura generala privind inventarierea.

Art.4. Prin inventariere se va stabili situatia reala a patrimoniului si va cuprinde toate elementele patrimoniului, precum si bunurile detinute cu orice titlu apartinand altor personae juridice sau fizice.

Art.5. Comisia de inventariere va urmari sa fie asigurate urmatoarele;
- respectarea perioadei de inventariere din 20.12.20... pana in 31.12.20...;
- participarea persoanelor numite sa efectueze inventarierea;
- conditiile necesare efectuarii inventarierii (personal,spatii,dotari tehnice);
- determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora.

Art.6. Comisia de inventariere va efectua toate operatiunile prin care se constata
existenta faptica a tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ si valoric, sau numai valoric, dupa caz, evidentiate in patrimonial unitatii la data la care se efectueaza inventarierea.

Art.7. Inventarierea se efectueaza in prezenta gestionarului, la locurile de existenta, de depozitare sau pastrare a bunurilor, prin numarare, cantarire, masurare sau prin alte mijloace de determinare a existentei faptice a acestora.
Toate bunurile inventariate, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri se inscriu in liste de inventariere care se semneaza de catre comisia de inventariere si de catre gestionar.


Imprimatele necesare inventarierii vor fi difuzate prin grija departamentului financiar-contabil.
Bunurile apartinand altor personae fizice sau juridice se inventariaza si se inscriu in liste separate. O copie de pe aceste liste se trimite si persoanei fizice sau juridice, dupa caz, careia ii apartin bunurile respective.
Inventarierea disponibilitatilor aflate in conturi bancare se face prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de catre banci cu cele din contabilitate.
Creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si daorii sau a punctajelor reciproce, in functie de necesitati.
Inventarierea imobilizarilor necorporale se efectueaza prin constatarea existentei si apartenetei lor la societate, iar in cazul brevetelor si licentelor, pe baza titlurilor de proprietate.
Pentru mijloacele fixe, se va urmari daca au inscriptionate numerele de inventar. In cazul in care se constata lipsa numerelor de inventar, comisia de inventariere va face o informare in scris cu indicarea bunurilor in cauza. Procesele-verbale de inventariere vor face referire in mod expres, la acest aspect.
Pentru mijloacele fixe, la rubrica “Observatii” se va mentiona starea mijlocului fix si anume :
- daca functioneaza – F ;
- neutilizat – in stare de functionare – N 1 ;
- neutilizat – defect sau uzat – N 3 ;
- propunere pentru casare – C.
Pentru elementele patrimoniale altele decat mijloacele fixe la care s-au constatat
deprecieri, comisia de inventariere va face propuneri de casare a acestora. Pe listele de innventariere la rubrica observatii pentru bunurile care sunt depreciate sau fara utilitate se va face aceasta mentiune.
Pentru desfasurarea coespunzatoare a inventarierii este indicat, daca este posibil,sa se sisteze operatiunile de predare-primire a bunurilor supuse inventarierii,luindu-se din timp masurile corespunzatoare pentru a nu se stanjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor.

Art,8. Inaintea inceperii inventarierii, comisia de inventariere va lua de la gestionar o “declaratie de inventar” scria, confom modelului care va fi difuzat de secretariatul comisiei. Declaratia va fi semnata de catre gestionar si comisia de inventariere. Pe ultima fila a listei de inventar gestionarul trebuie sa mentioneze; “Toate cantitatile din prezentul inventar au fost stabilite in prezenta mea. De asemenea, bunurile respective se afla in pastrarea si raspunderea mea, neavand de facut nici o obiectie. Nu am asupra mea bunuri care sa fi ramas neinventariate”. (gestionar, numele si prenumele, semnatura).
Art.9. Comisia de inventariere consemneaza rezultatele inventarierii intr-un process-verbal de inventariere in care se face referire in principal la: perioada si gestiunile inventariate, persoanele care au efectuat inventarierea, plusuri si minusuri de inventar constatate, bunuri depreciate, propuneri de casare, propuneri de valorificare a rezultatelor inventarieirii, daca toate mijloacele fixe au inscriptionate numarul de inventar, precum si alte propuneri si observatii referitoare la gestionarea patrimoniului unitatii.

Art.10. In cazul constatarii unor pagube, sustrageri, falsuri, gospodariri neeconomicoase, plusuri create in scopuri frauduloase,etc, comisiile vor solicita explicatii scrise de la gestionari, vor intocmi referate adresate conducerii care vor cuprinde ; constatarile facute, persoanele vinovate, posibilitatile de recuperare, sanctiuni propuse, etc.

Art.11. Rezultatele inventarierii se prelucreaza conform normelor legale in vigoare si se inregistreaza in contabilitate.

Art.12. Prezenta decizie se difuzeaza la toate locurile de munca si la persoanele nominalizate in decizie.

Art.13. Persoanelor nominalizate in decizie li se vor pune la dispozitie documentele, imprimatele si informatiile necesare bunei desfasurari a inventarierii.ADMINISTRATOR,
______________
_______________________________________________________________________________
| DECLARAŢIE DE INVENTAR |
| ........................ |
| (Unitatea) !
| Subsemnatul ............................ gestionar al ................ numit |
| prin decizia nr. ....... din data de ........... declar: |
| |
| 1. Toate valorile materiale şi băneşti aflate în gestiunea subsemnatului se |
| găsesc în încăperile (locuibile) ........................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| 2. Posed (nu posed) valori materiale şi băneşti aparţinând terţilor ........ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| 3. Am (nu am) cunoştinţă de existenţa unor plusuri sau minusuri în valoare |
| (cantitate) de ............................................................. |
| ............................................................................ |
| 4. Am (nu am) eliberat valori materiale şi băneşti fără documente legale. |
| Beneficiar ....................... Beneficiar .............................. |
| ...................... Beneficiar .......................................... |
| 5. Am (nu am) valori materiale nerecepţionate sau care trebuie expediate, |
| pentru care s-au întocmit documentele aferente în cantitate de ............. |
| ............................................................................ |
| 6. Am (nu am) documente de primire-eliberare care nu au fost operate în |
| evidenţa operativă sau nu au fost predate la contabilitate ................. |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
14-8-1 A5 t
(verso)
______________________________________________________________________________
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| 7. Deţin (nu deţin) numerar din vânzarea mărfurilor aflate în gestiune, |
| de lei ..................................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| 8. Ultimele documente de intrare sunt: |
| fel .................... nr. ............. din data de ..................... |
| fel .................... nr. ............. din data de ..................... |
| 9. Ultimele documente de ieşire sunt: |
| fel .................... nr. ............. din data de ..................... |
| fel .................... nr. ............. din data de ..................... |
| 10. Ultimul raport de gestiune a fost încheiat la data de .................. |
| ................. pentru perioada .......................................... |
| ............................................................................ |
| 11. Dacă mai aveţi ceva de adăugat ......................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| Semnături | DATĂ ÎN FAŢA NOASTRĂ | GESTIONAR |
| |________________________________|_____________________________|
| |________________________________|_____________________________|
| | | Data ............ ora ..... |
|_______________|________________________________|_____________________________|
SC……………………………. .
…………………………………
…………………………………

I N V E N T A R
31.12.201...

C A S A
Monetar:
_______buc x _______ =
_______ buc x _______ =
_______ buc x _______ =
_______ buc x _______ =
_______ buc x _______ =
- moneda metalica =

TOTAL =


COMISIA,SC………………………………..
…………………………………
………………………………
CUI…………………….


PROCES VERBAL DE INVENTARIERE
LA 31.12.20...

Comisia de inventariere constituita din:

…………………………....................... in calitate de ………………………….....
……………………............................... in calitate de …………………………….
................................................................in calitate de .............................................

in baza deciziei nr …../……………… a efectuat inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, marfa si materialele din depozit in zilele de ........................ .

Au fost constatate urmatoarele: 1.Nu au fost constate diferente intre soldurile faptice si soldurile scriptice la inventarierea
urmatoarelor elemente (mijl.fixe, ob.inventar, mat.prime, produse finite, in curs de executie, marfuri, disponibilitati banesti casa, banca, alte valori clas.2,3,5).
2.Au fost constatate diferente la inventariere la urmatoarele elemente :
disponibil casierie in suma de lei __________________
Diferentele constatate cu ocazia inventarierii vor fi suportate de catre societate pe seama
cheltuielilor nedeductibile fiscal.
3.Cu ocazia inventarierii au fost identificate urmatoarele elemente care au un grad de uzura
fizica sau morala ridicata si care au fost propuse pentru casare :

- obiecte de inventar nr.poz.______val.____________
- mijloace fixe nr.poz.______val.____________
- marfuri nr.poz.______val.____________
- materii/materiale nr.poz.______val.____________
- ambalaje nr.poz.______val.____________
- altele nr.poz.______val.____________

Rezultatele inventarierii cuprinse in listele de inventar prin efectuarea inventarierii faptice se vor inregistra in contabilitate.

Comisia de inventariere declara incheiata inventarierea patrimoniului la 31.12.20....Comisia de inventariere

Nume: …………………….......... Semnatura: ________________
Nume: ………………………...... Semnatura: ________________Incheiat azi : ………………..


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────┐
│ PROCES-VERBAL │APROBAT│DATA│
│ Unitatea DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE ├───────┼────┤
│................... A MIJLOACELOR FIXE ├───────┼────┤
│ ────────────────────────── ├───────┼────┤
│ DE DECLASARE A UNOR BUNURI └───────┴────┤
│ MATERIALE │
│ │
│ ┌──────────────┬──────────────┬────────┐ │
│ │ │ Data │ │ │
│ │Numar document├────┬────┬────┤Predator│ │
│ │ │Ziua│Luna│Anul│ │ │
│ ├──────────────┼────┼────┼────┼────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ └──────────────┴────┴────┴────┴────────┘ │
│ 10. CONSTATARILE SI CONCLUZIILE COMISIEI │
│ .................................... │
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│ │
│II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCTIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE │
├────┬─────────┬───┬───┬──────────┬───────────┬────────┬───────────────────────┤
│Nr. │Denumirea│Cod│U/M│Cantitatea│Pret unitar│Valoarea│ Amortizarea pana la │
│crt.│ │ │ │ │ │ │scoaterea din functiune│
├────┼─────────┼───┼───┼──────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────┼───┼───┼──────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────┼───┼───┼──────────┼───────────┼────────┼───────────────────────┤
└────┴─────────┴───┴───┴──────────┴───────────┴────────┴───────────────────────┘
III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE SI MATERIALE REZULTATE
┌─────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Numar document │ Data │ Predator │ Primitor │
├─────────────────────────┼──────┬────────┬──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ Ziua │ Luna │ Anul │ │ │
│ ├──────┼────────┼──────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴──────────────┴──────────────┘
┌────┬──────────────────┬─────────┬───────┬──────────┬───────────┬─────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ COD │ U/M │Cantitatea│Pret unitar│ Valoarea │
│crt.│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
├────┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
├────┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
├────┴──────────────────┴─────────┴───────┴──────────┼───────────┴────┬────────┤
│ │ Delegati la │ Primit │
│ COMISIA │dezmembrare sau │ in │
│ │ la declasare │gestiune│
├───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬────────┴┬───────┬───────┼────────┤
│Nume si│Semnatura│Nume si│Semnatura│Nume si│Semnatura│Nume si│Semna- │ │
│prenume│ │prenume│ │prenume│ │prenume│ tura │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┤
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤ │
└───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴────────┘
14-2-3/aA


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Mar Ian 24, 2012 6:24 pm 
Neconectat

Membru din: 01 Sep 2008
Mesaje: 7024
Localitate: Bucuresti
Petriself> Multumim.
677> Despre minusuri poate va ajuta :
viewtopic.php?p=49865

(hihihi...am si eu o nelamurire...de ce 4427 adica..colectat...practic e vorba de un TVA pe care l-am dedus iar acum a devenit..nedeductibil, da' in fine o sa mai caut sa ma lamuresc) :oops:


Sus
 Profil  
 
MesajScris: Joi Ian 26, 2012 2:59 pm 
Neconectat

Membru din: 07 Feb 2007
Mesaje: 6837
Desi te vedem atat de rar pe forum, multumim PetriselF.

_________________
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 21 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul

Ora este UTC + 2


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
POWERED_BY
Translation/Traducere: phpBB România