Programe de contabilitate, salarii şi evidenţă de stocuri. Descarcă şi foloseşte gratuit cele mai utilizate programe de contabilitate din România.

Actualizări - SAGA B

ver 3.0.244 din 12.01.2009

  1. S-a actualizat decontul de TVA (declaratia 300).
  2. S-a actualizat declaratia 102.
  3. La ecranul "Comenzi" s-a introdus suport pentru administrarea comenzilor pentru furnizori. In acest sens, a aparut colona "Tip", care contine doua optiuni, "Intrare" si "Iesire". Comenzile pentru furnizori se pot importa in intrari.
  4. S-au extins posibilitatile de filtrare la "Situatie aprovizionari" si "Situatie vanzari".
  5. La "Salariati", la ecranul de tiparire al adeverintei, s-a introdus o pagina noua numita "Sanatate" care permite generarea automata a adeverintelor pentru Casa de sanatate.

ver 3.0.243 din 18.12.2008

  1. La "Registrul CFP" s-a introdus posibilitatea adaugarii de pozitii suplimentare.
  2. In ecranul "Configurare societati", pagina "Setari diverse" s-au introdus doua optiuni noi numite "Afisez numai articolele cu rulaj pe gestiunea selectata", respectiv "Nu permit validarea când stocul devine negativ". Prima face ca la momentul introducerii iesirilor din gestiune, in lista de articole pentru selectie, sa apara numai pozitiile cu operatiuni pe gestiunea aleasa. A doua nu permite validarea iesirilor care duc la stoc negativ. Optiunile sunt active numai pentru partea de stocuri.
  3. S-au actualizat fisele fiscale pentru salariati.
  4. La "Salariati", in partea superioara a ecranului, s-a introdus un buton numit "Adeverinta...", care permite tiparirea de adeverinte de venit pentru salariatul selectat. In ecranul care apare la click pe acest buton, se pot completa/modifica titlul, textul si/sau scopul adeverintei.
  5. S-au actualizat contributiile salariale.

ver 3.0.242 din 29.10.2008

  1. In meniul "Situatii - Listari", s-a introdus o noua optiune numita "Registru CFP", care genereaza Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. Datele se preiau din propuneri, angajamente si ordonantati, iar campurile "Data rest." si "Observatii" pot fi completate manual. Informatiile introduse in aceste campuri se memoreaza.
  2. In meniul "Ajutor", s-a introdus o optiune noua numita "Memento" care permite setarea unor notificari, cu privire la diferite termene, pentru sarcini de efectuat. De exemplu, daca se doreste introducerea unei atentionari cu privire la depunerea declaratiei CAS, se adauga explicatia, termenul si numarul de zilele de avertizare. Notificarea devine activa in functie de numarul de zile de avertizare completate si va fi vizibila pe ecran daca se da click pe eticheta "Alerte". Programul permite configurarea unor alete permanente, cele aferente decalratiilor uzuale fiind predefinite. Daca doriti sa le faceti active, trebuie bifata optiunea "Activa" la nivelul acestora.
  3. In meniul "Diverse", s-a introdus o optiune numita "Normare", care permite introducerea si calculul realizarilor pe baza de norme, pentru salariati. Din acelasi ecran se pot tipari situatii cumulate pe norme sau salariati. Datele introduse in acest ecran nu produc efecte in statul de salarii.

ver 3.0.241 din 30.09.2008

  1. In ecranul numit "Utilizatori", in partea dreapta-sus, s-a introdus un buton numit "Jurnal operatii", care permite vizualizarea listei operatiilor de adaugare, modificare, stergere, validare si devalidare aferenta utilizatorului curent, precum si data/ora la care au avut loc operatiile.
  2. La campurile cu selectie din lista s-a introdus o optiune de cautare suplimentara. Astfel, daca se introduce un sir de caractere si se apasa CTRL+ENTER, lista aferenta se deschide cu toate pozitiile existente care contin sirul de caractere dat. De exemplu, daca se introduce o factura si se doreste sa se identifice toti furnizorii care contin sirul de caractere 'ABC', se introduce acest sir si se apasa tasta CTRL+ENTER. Apoi, se poate alege furnizorul din lista filtrata.
  3. S-a actualizat declaratia CAS.

ver 3.0.240 din 21.08.2008

  1. S-a actualizat declaratia 100.
  2. Coloana numita "Tip", din tabelul din partea superioara a ecranelor "Intrari" si "Iesiri", s-a mutat inaintea numarului si sa introdus o noua optiune numita "B" - "Bon de casa". Intrarile si iesirile de acest tip nu vor fi preluate in declaratia 394. De asemenea, numerotarea iesirilor se face acum diferit pentru tipurile "A" (Aviz), "B" (bon de casa) si facturi.
  3. S-a imbunatatit forma de generare a recapitulatie la statele de salarii.
  4. La "Transferuri" si "Bonuri de consum", in cazul in care se lucreaza cantitativ-valoric, la alegerea unui cod de articol, apare un ecran cu intrarile nedescarcate ale articolului si preturile aferente. Ecranul se poate vedea si apasand butonul numit "Detalii" din dreapta-sus a tabelului cu liniile din factura.
  5. La "Intrari-valuta", "Iesiri - valuta" si "Casa/Banca - valuta" s-a introdus o procedura de preluare automata a cursului valutar, in cazul in care exista o conexiune la internet.

ver 3.0.239 din 17.07.2008

  1. S-a actualizat modul de calcul al contributiei pentru sanatate. Mai exact, de la 01.07.2008 contributia se calculeaza si pentru veniturile neimpozabile.

ver 3.0.238 din 20.06.2008

  1. S-a imbunatatit ecranul pentru simularea de calcul al salariului si s-a introdus un buton pentru tiparirea acesteia.
  2. La "Situatie aprovizionari" si "Situatie vanzari" s-a introdus un buton numit "Articole..." care tipareste situatiile grupate dupa articole si un buton numit "Situatie detaliata..." care tipareste situatiile cu informatii suplimentare (TVA, total, furnizor/client).
  3. La meniul "Diverse" s-a introdus o optiune noua, numita "Cheltuieli / venituri în avans", unde se pot introduce cheltuielile sau veniturile inregistrare pe 471 sau 472, in vederea inregistrarii acestora in calsa 6, respectiv 7. Trecerea efectiva pe cheltuieli / venituri se va face lunar, odata cu inchiderea de luna, la validarea optiunii corespunzatoare. Sistemul de lucru este similar cu inregistrarea amortizarii la imobilizari.
  4. S-a imbunatatit sistemul de generare al OP-urilor pentru comisionul ITM in sensul ca acum se preia automat contul si codul fiscal corespunzator.
  5. In meniul "Ajutor" s-a introdus o optiune numita "Actualizare automata" care verifica versiunea de program existenta pe site, permitând descarcarea si instalarea acesteia.
  6. La ecranele "Fise conturi", "Situatie clienti", "Situatie furnizori", "Situatie aprovizionari", "Situatie vânzari", "Situatie stocuri", "Situatie consumuri" si "Situatie productie" s-au introdus butoane pentru generarea de grafice. De regula, in cazul in care perioada de selectie aparatine unei singure luni, graficele se genereaza pe zile. Altfel, se genereaza pe luni (de ex., daca perioada de selectie este un an, graficul va contine lunile din aceasta.
  7. La "Configurare salarii", s-a introdus o pagina numita "Articole bugetare", in care se pot asocia articolele bugetare la contributiile salariale, orele suplimentare, orele de noapte, cumul si plata cu ora.

ver 3.0.237 din 16.04.2008

  1. S-a introdus suport pentru tiparirea de fluturasi pentru avansuri.
  2. S-a actualizat Registrul de evidenta la salariatilor cu noile coduri CAEN.
  3. La "Fise articole" s-a introdus un buton, care permite tiparirea tuturor fiselor.
  4. S-a in introdus un sistem de activare automata care permite preluarea codurilor de activare, in cazul in care exista o conexiune la internet activa. In acest sens, in ecranul de activare s-a introdus un buton numit "Activare automata >>", care afiseaza doua campuri, in care se introduc utilizatorul si parola de asistenta. Daca aceste campuri sunt completate programul va prelua automat codurile de activare.