Actualizări - SAGA B

Actualizări - SAGA B

ver 3.0.353
13.09.2023
  1. S-a actualizat D300.
  2. S-a actualizat D390.
ver 3.0.352
11.04.2023
  1. S-a actualizat Revisal la versiunea 6.0.9.
  2. S-au actualizat declaratiile 100, 112 si 700.
  3. S-a actualizat raportarea e-Transport.
ver 3.0.351
17.02.2023
  1. S-a actualizat D112.
  2. In ecranul "Diurne" s-au introdus butoanele "Plata" si "Situatie". De asemenea, s-a introdus o coloana noua, numita "Data platii", care se completeaza cu data la care s-a platit diurna catre salariat.
  3. In ecranul "Tichete" s-au introdus mai multe pozitii pentru avantaje neimpozabile care se vor regasi in D112 si pe fluturasul de salariu.
ver 3.0.350
06.02.2023
  1. In ecranul "Configurare institutii" s-a introdus o coloana numita "Blocat", care elimina institutia din lista de selectie din fereastra de acces in program.
  2. S-au actualizat D700 si D205.
  3. In ecranul e-Transport s-a introdus butonul "Confirmat", care se apasa la terminarea transportului.
ver 3.0.349
03.01.2023
  1. S-a actualizat Contractul Individual de Munca
  2. S-au introdus modificarile necesare pentru partea de salarizare, aplicabile din anul 2023.
  3. In ecranul "Salariati", tabelul cu persoane in intretinere, s-a introdus o coloana noua numita "Scolar", care atesta faptul ca persoana in intretinere este inscrisa intr-o unitate de invatamant.
  4. S-a introdus ecranul "e-Transport" in meniul "Diverse".
ver 3.0.348
21.09.2022
  1. S-a actualizat D112.
  2. S-a actualizat D100.
  2. In meniul "Diverse" s-a introdus un ecran nou numit "Diurne".
ver 3.0.347
09.08.2022
  1. S-a actualizat modul de calcul al CAS si CASS pentru angajatii al caror salariu este mai mic decat minimul pe economie. Implicit, calculul se realizeaza la nivelul salariului minim, incepand cu august 2022. Daca baza ramane egala cu salariul se va bifa optiunea "Baza contrib. egala cu salariul" din panoul "Detalii" al ecranului "Salariati".
  2. In ecranul Salariati->Adeverinte s-a introdus adeverinta pentru salariatii cu timp partial si venituri totale peste salariul minim.
  3. S-a actualizat D112.
  4. S-a modificat modul de tratare al facturilor electronice. De la aceasta versiune acestea se transmit si se importa printr-un ecran dedicat, care se acceseaza cu linkul e-Facturi situat in partea dreapta-sus a ecranului programului.
ver 3.0.346
18.07.2022
  1. S-au implementat facilitatile salariale aplicabile pentru firmele din industria alimentara. Activarea acestora se realizeaza bifand optiunea "Aplica regimul special de taxare pentru industria alimentara" din ecranul "Configurare salarii".
  2. La adaugarea statelor de salarii din iunie 2022 pana la decembrie 2022, s-a introdus o procedura de calcul automat a sumei pentru care se aplica scutiri, pentru salariile majorate de la 2550 lei la 2750 lei, cf. OUG 67/2022. Suma se opereaza in statul de salarii, panoul "Detalii", pozitia "Venituri fara contributii".
  3. S-a actualizat D112.
  4. In ecranul "Salariati", panoul "Detalii", s-a introdus optiunea de calcul a CAS de 25%, pentru firmele din domeniul constructiilor, industriei alimentare sau agriculturii, care beneficieaza de facilitati.
ver 3.0.345
13.05.2022
  1. S-a actualizat D394.
  2. S-a actualizat e-Factura.
ver 3.0.344
21.02.2022
  1. S-a actualizat declaratiile 100, 112 si 205.