Programe de contabilitate, salarii şi evidenţă de stocuri. Descarcă şi foloseşte gratuit cele mai utilizate programe de contabilitate din România.

Program SAGA P.S.

SAGA P.S.


Program de contabilitate în partidă simplă GRATUIT.

Actualizările şi asistenţa pentru acest program nu sunt gratuite, conform licenţei de utilizare. [detalii...]

 • Versiune: 3.0.314
 • Data: 01.02.2023
 • Dimensiune: 51.71 MB

SAGA P.S. este un program pentru evidenţă contabilă şi de stocuri în partidă simplă, destinat persoanelor fizice autorizate - cabinete de avocatură şi notariat, asociaţii de proprietari, cabinete medicale, experţi financiari şi alte profesii liberale. .
Programul este gratuit şi nu conţine limitări.

CONŢINE:
 • Contabilitate financiară (registrul jurnal pentru încasări şi plăţi, calcul impozit pe profit, declaraţiile 100,392,094).
 • Imobilizări.
 • Clienţi / Furnizori (situaţii facturi, scadenţar, situaţie avize de expediţie, jurnale, declaraţiile 300, 301, 390, 394).
 • Casa (lei, valută) / Banca (lei, valută) / Deconturi.
 • Salarii (cu generarea declaraţiilor în format electronic şi a registrului de evidenţă, plata pe card).
 • Producţie (inclusiv pe baza de reţetar şi/sau comenzi).
 • Operaţii interne cu stocuri (bonuri de consum, bonuri de predare/primire, transferuri, inventariere etc.).
 • Suport pentru operaţiuni în valută (intrări, ieşiri, calcul diferenţe de curs).
 • Urmărire pe centre de profit, situaţii grafice.
 • Suport pentru legătură cu case de marcat în regim printer fiscal (Datecs, Euro, Elka, Eltrade, Optimus, Samsung, Daisy, CHD).
 • Modul pentru evidenţa activităţii cabinetelor de avocatură (evidenţa dosarelor, calcul onorarii).
 • Modul pentru evidenţa asociaţiilor de proprietari (liste de întreţinere, colectare indexuri, repartizare cheltuieli, calcul penalizări, administrare fond de rulment/reparaţii etc).
AVANTAJE:
 • Actualizare rapidă la modificările legislative.
 • Multi-firmă, Multi-user.
 • Accesare simultană a aceloraşi opţiuni de program, prin reţea.
 • Uşurinţă în asimilare şi utilizare.
 • Extrem de manevrabil.
 • Rapid şi robust.
 • Ajutor interactiv.