Politica de confidențialitate a datelor (GDPR)

Declarația de confidențialitate www.sagasoft.ro
Aceasta declaratie de confidentialitate se aplica firmei Saga Software SRL, operatorul site-ului sagasoft.ro, al carei obiect de activitate este actualizarea softurilor de evidenta contabila si de gestiune.
Sagasoft.ro colecteaza si stocheaza date cu caracter personal pentru clientii care achizitioneaza licente in vederea utilizarii softurilor puse la dispozitie pe acest site.
Site-ul web este in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR) - Regulamentul Uniunii Europene 679/ 2016, aplicabil de la data de 25 mai 2018.
Date personale
Datele personale se refera la informatiile privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata"). "O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale."
Categorii de date personale
Datele colectate cuprind urmatoarele: nume, prenume, cont banca, adresa de facturare, adresa de email si numar de telefon.
Persoanele vizate nu sunt obligate sa furnizeze aceste date, insa refuzul determina imposibilitatea intocmirii licentei.
Scopul colectarii datelor cu caracter personal:
  1. generarea facturilor pentru licentele achizitionate, activarea licentelor si informarea clientilor privind noi versiuni ale softurilor pentru care au achizitionat licente.
  2. respectarea obligatiilor din termenii licentei (acordarea asistentei pentru aspecte referitoare la functionarea softurilor oferite de furnizor).
www.sagasoft.ro nu colecteaza categorii speciale de date cu caracter personal, adica "date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.", nu foloseste cookie-uri si nu stocheaza local parole sau alte elemente de identificare.
Parola si utilizatorul necesare conectarii in contul de utilizator pot fi salvate de catre browserul de Internet (responsabilitatea si protectia acestor informatii apartine utilizatorului).
Divulgarea datelor personale
Informatiile cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor terte, cu exceptia Politiei, instantelor judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
Utilizarea si stocarea datelor cu caracter personal.
Datele personale vor fi utilizate doar in scopul in care acestea au fost colectate, (facturare, intocmire licente de utilizare a programelor furnizate). Aceste date sunt stocate si ulterior expirarii perioadei de valabilitate a licentei pentru cazurile in care se doreste achizitia unei noi licente si pentru respectarea termenilor licentei (furnizarea codurilor de activare pentru o versiune a programului in care licenta era activa), pana la cererea scrisa sau telefonica a persoanei vizate.
Securitatea datelor cu caracter personal
www.sagasoft.ro va procesa datele în mod sigur, si va aplica măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat.
Drepturile persoanelor vizate in ceea ce priveste datele cu caracter personal
  1. Dreptul la informare – persoanele vizate pot solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  2. Dreptul la rectificare – persoanele vizate au dreptul de a solicita rectificarea datelor personale colectate prin intermediul site-ului. Solicitarea
  3. poate fi formulata in scris (email) sau telefonic si va fi efectuata de catre operatori in cel mult 30 de zile de la data formularii.
  4. Dreptul de a depune plangere – persoanele vizate pot depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Actualizari ale politicii de confidentialitate
sagasoft.ro își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica de Confidențialitate, pentru ca aceasta să fie conformă cu legislația națională în vigoare și cu directivele europene.