Date de contact

Firma
SAGA Software S.R.L.
Cod fiscal
RO17602787
Reg. Com.
J40/9039/2005
Adresa
Bucureşti, str. Icoanei nr. 50A, sector 2, cod poştal 020457
Nu se pot achiziţiona licenţe la sediul firmei.
Cont
RO45 INGB 0000 9999 0150 9712
Banca
ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Cont
RO07 BTRL RONC RT0V 0396 3601
Banca
Banca Transilvania - Sucursala Piata Muncii
 
Numai pentru instituţii bugetare
Cont trezorerie
RO19 TREZ 7005 069X XX00 7971
Banca
Trezoreria Municipiului Bucureşti
Telefon
Email office
Email service