Actualizări - SAGA C

Actualizări - SAGA C

ver 3.0.558
21.03.2023
  1. S-au actualizat declaratiile 100, 101, 112 si 700.
  2. S-a actualizat raportarea e-Transport.
ver 3.0.557
15.02.2023
  1. S-a actualizat D112.
  2. S-a introdus bilantul pentru ONG-uri pentru anul 2022.
  3. In ecranul "Diurne" s-au introdus butoanele "Plata" si "Situatie". De asemenea, s-a introdus o coloana noua, numita "Data platii", care se completeaza cu data la care s-a platit diurna catre salariat.
  4. In ecranul "Tichete" s-au introdus mai multe pozitii pentru avantaje neimpozabile care se vor regasi in D112 si pe fluturasul de salariu.
ver 3.0.556
26.01.2023
  1. S-a introdus bilantul pentru societati comerciale pentru anul 2022.
  2. In ecranul "Configurare societati" s-a introdus o coloana numita "Blocat", care elimina firma din lista de selectie din fereastra de acces in program.
  3. S-a actualizat D700.
  4. S-a actualizat D205.
  5. In ecranul e-Transport s-a introdus butonul "Confirmat", care se apasa la terminarea transportului.
  6. S-a modificat comportamentul programului la inchiderea de luna, in sensul ca nu mai iese automat din ecran la validarea sau devalidarea inchiderii.
ver 3.0.555
03.01.2023
  1. S-a introdus ecranul "e-Transport" in meniul "Diverse".
ver 3.0.554
22.12.2022
  1. S-a actualizat Contractul Individual de Munca
  2. S-au introdus modificarile necesare pentru partea de salarizare, aplicabile din anul 2023.
  3. In ecranul "Salariati", tabelul cu persoane in intretinere, s-a introdus o coloana noua numita "Scolar", care atesta faptul ca persoana in intretinere este inscrisa intr-o unitate de invatamant.
  4. S-a actualizat D100.
  5. S-a introdus Declaratia 406 (SAF-T).
ver 3.0.553
10.10.2022
  1. S-au introdus situatiile financiare interimare trimestriale.
ver 3.0.552
21.09.2022
  1. S-a actualizat D112.
  2. S-a actualizat D100.
  2. In meniul "Diverse" s-a introdus un ecran nou numit "Diurne". Pentru detalii legate de functionarea acestuia, consultati manualul de utilizare.
ver 3.0.551
04.08.2022
  1. S-au introdus raportarile semestriale pentru anul 2022.
  2. S-a actualizat modul de calcul al CAS si CASS pentru angajatii al caror salariu este mai mic decat minimul pe economie. Implicit, calculul se realizeaza la nivelul salariului minim, incepand cu august 2022. Daca baza ramane egala cu salariul se va bifa optiunea "Baza contrib. egala cu salariul" din panoul "Detalii" al ecranului "Salariati".
  3. S-a actualizat D112.
  4. S-a modificat modul de tratare al facturilor electronice. De la aceasta versiune acestea se transmit si se importa printr-un ecran dedicat, care se acceseaza cu linkul e-Facturi situat in partea dreapta-sus a ecranului programului.
ver 3.0.550
18.07.2022
  1. S-a actualizat D112.
  2. In ecranul "Salariati", panoul "Detalii", s-a introdus optiunea de calcul a CAS de 25%, pentru firmele din domeniul constructiilor, industriei alimentare sau agriculturii, care beneficieaza de facilitati.
  3. In ecranele "Iesiri" si "Iesiri - valuta", s-a introdus o coloana numita "e-Fact", prin care se marcheaza iesirea ca fiind factura electronica.
ver 3.0.549
30.06.2022
  1. In ecranul "Articole", s-a introdus o noua coloana numita "Cod CPV", in care se poate introduce codul pentru achizitiile de produse si servicii, in vederea preluarii in facturile electronice emise catre institutiile de stat.
  2. Factura electronica se poate genera acum si din ecranul "Iesiri-valuta", pentru clientii din Romania.