SAGA B.

Program gratuit pentru informatizarea activităţii in cadrul instituţiilor bugetare.
Obținerea licenței:
 • Se completează formularul pentru persoane fizice sau persoane juridice(după caz).
 • Se plăteşte contravaloarea licenţei folosind datele din factura proformă generată.
Programul este gratuit şi nu conţine limitări.
Actualizările şi asistenţa pentru acest program nu sunt gratuite, conform licenţei de utilizare. [detalii...]
Versiune: 3.0.359 Data: 09.05.2024 Dimensiune: 53.08 MB
SAGA B CONŢINE:
 • ALOP (propuneri / angajamente bugetare, ordonanţări de plată, situaţie angajamente / ordonanţări, registru CFP, cont de execuţie bugetară, detalierea cheltuielilor).
 • Contabilitate financiară (fişe de cont, balanţe, registrul jurnal, registrul inventar, bilanţ cu generarea fişierelor pentru raportare, calcul impozit pe profit, declaraţii).
 • Imobilizări.
 • Clienţi / Furnizori (situaţii facturi, scadenţar, situaţie avize de expediţie, jurnale, declaraţiile 300, 301, 390, 394).
 • Casa (lei, valută) / Banca (lei, valută) / Deconturi.
 • Salarii (cu generarea automată a declaraţiilor în format electronic şi a registrului de evidenţă, plata pe card).
 • Operaţii interne cu stocuri (bonuri de consum, bonuri de predare/primire, transferuri, inventariere etc.).
 • Suport pentru operaţiuni în valută (intrări, ieşiri, calcul diferenţe de curs).
AVANTAJE:
 • Actualizare rapidă la modificările legislative.
 • Multi-firmă, Multi-user.
 • Accesare simultană a aceloraşi opţiuni de program, prin reţea.
 • Uşurinţă în asimilare şi utilizare.
 • Extrem de manevrabil.
 • Rapid şi robust.
 • Ajutor interactiv.