Programe de contabilitate, salarii şi evidenţă de stocuri. Descarcă şi foloseşte gratuit cele mai utilizate programe de contabilitate din România.

Program SAGA B.

SAGA B.


Program de contabilitate bugetară GRATUIT.

Actualizările şi asistenţa pentru acest program nu sunt gratuite, conform licenţei de utilizare. [detalii...]

 • Versiune: 3.0.348
 • Data: 16.11.2022
 • Dimensiune: 50.06 MB

SAGA B. este o soluţie care permite informatizarea activităţii pentru instituţiile bugetare.
Programul este gratuit şi nu conţine limitări.

CONŢINE:
 • ALOP (propuneri / angajamente bugetare, ordonanţări de plată, situaţie angajamente / ordonanţări, registru CFP, cont de execuţie bugetară, detalierea cheltuielilor).
 • Contabilitate financiară (fişe de cont, balanţe, registrul jurnal, registrul inventar, bilanţ cu generarea fişierelor pentru raportare, calcul impozit pe profit, declaraţii).
 • Imobilizări.
 • Clienţi / Furnizori (situaţii facturi, scadenţar, situaţie avize de expediţie, jurnale, declaraţiile 300, 301, 390, 394).
 • Casa (lei, valută) / Banca (lei, valută) / Deconturi.
 • Salarii (cu generarea automată a declaraţiilor în format electronic şi a registrului de evidenţă, plata pe card).
 • Operaţii interne cu stocuri (bonuri de consum, bonuri de predare/primire, transferuri, inventariere etc.).
 • Suport pentru operaţiuni în valută (intrări, ieşiri, calcul diferenţe de curs).
AVANTAJE:
 • Actualizare rapidă la modificările legislative.
 • Multi-firmă, Multi-user.
 • Accesare simultană a aceloraşi opţiuni de program, prin reţea.
 • Uşurinţă în asimilare şi utilizare.
 • Extrem de manevrabil.
 • Rapid şi robust.
 • Ajutor interactiv.